การรับประกันสินค้า

– ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานปกติ โดยจะไม่รับประกัน, เปลี่ยน หรือ คืนสินค้าที่มีสภาพผิดปกติ ดังนี้

 1. มีสภาพผิดปกติ ได้แก่ ไหม้, แตก, หัก, บิ่น, งอ, ยุบ, เบี้ยว, ร้าว, ทะลุ , สายขาด หรือ มีรอยขูดถลอก เป็นต้น
 2. มีสภาพที่เกิดจากการเก็บรักษาที่ไม่ถูกต้อง เช่น รอยคราบสนิม, คราบที่เกิดจากสารเคมี, คราบน้ำ เป็นต้น
 3. สินค้าเสียหายเนื่องจากปัจจัยภายนอกหรือภัยธรรมชาติ เช่น ไฟตก, ไฟเกิน, ฟ้าผ่า, ภัยจากสัตว์หรือแมลงกัดแทะ เป็นต้น
 4. สินค้าเกิดการสึกหรอโดยทั่วไปตามอายุการใช้งาน  การสึกกร่อน ขึ้นสนิม หรือรอยเปรอะเปื้อน
 5. สติ๊กเกอร์หมายเลขประจำเครื่อง(Serial number) มีรอยฉีก, ขาด ,หลุด, หาย, ลบ, แก้ไข หรือถูกปิดทับจนไม่สามารถมองเห็นสาระสำคัญได้อย่างชัดเจน
 6. การใช้สินค้าผิดวิธี มีการแก้ไขก่อนได้รับอนุญาต เกิดอุบัติเหตุกับตัวสินค้า มีร่องรอยการเปิดแกะ หรือร่องรอยการซ่อม
 7. ทางบริษัทฯ ไม่ให้การรับประกันสินค้าที่มีรอยปากกาใดๆ เขียนลงบนตัวสินค้า และไม่สามารถลบออกโดยไม่ส่งผลต่อสาระสำคัญบนตัวสติ๊กเกอร์ หรือตัวสินค้า
 8. ความเสียหายหรือการสูญเสีย โดยมีสาเหตุจากหีบห่อที่ใช้บรรจุไม่แข็งแรงมั่นคงเพียงพอ ไม่เหมาะสมกับสินค้า สินค้าสูญหาย ถูกขโมย หรือสาเหตุจากผู้ใช้งาน
 9. สินค้าที่หมดอายุการรับประกัน หรือสินค้าที่ตรวจไม่พบอาการเสีย จะต้องเสียค่าบริการขั้นต่ำในการตกลงซ่อม หรือไม่ตกลงซ่อม
 10. การเรียกร้องค่าเสียหายหรือชิ้นส่วนประกอบที่หายไปหลังจากเลยกำหนด 7 วันนับจากวันที่ซื้อสินค้า

การบริการหลังการขายสำหรับงานติดตั้ง

 1. บริการตั้งค่าดูออนไลน์ผ่านมือถือ ระบบ P2P
 2. บริการเครื่องและกล้องสำรองระหว่างซ่อม *
 3. บริการOnsite Service  ระยะเวลา 5 ปี หรือ  10 ครั้ง แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน**

หมายเหตุ

* ระยะเวลาการบริการเครื่องสำรองขึ้นอยู่กับแบรนด์สินค้าทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
** กรณีตรวจเช็คสภาพ หรือบริการซ่อมบำรุงนอกสถานที่ กรณีหมดประกันสำหรับงานติดตั้ง ทางบริษัทจะมีค่าบริการเพิ่มเติมโดยทางบริษัทจะแจ้งอัตราค่าบริการให้ทราบล่วงหน้า
*** ในกรณีที่สินค้าชำรุดหรือไม่สามารถใช้งานได้ หรือมีอาการขัดข้อง หรือเสีย เนื่องจากปัญหาของตัวสินค้าเอง สามารถเปลี่ยนสินค้าใหม่ได้ภายใน 7 วัน เฉพาะสินค้า LIFEGUARD และ COMMANDO เท่านั้น หลังจากวันที่ได้รับสินค้า ( ตรวจสอบเอกสาร จากใบเสร็จรับเงิน, ใบกำกับภาษี หรือใบส่งของ) โดยสินค้าที่ส่งคืน จะต้องถูกส่งคืนครบภายใต้บรรจุหีบห่อ, หมายเลขกล่องและตัวเครื่องจะต้องตรงกัน, คู่มือและอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นครบเสมือนเมื่อรับสินค้า มิฉะนั้นจะไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้าตัวใหม่ แก่ลูกค้า

สำหรับสินค้าแบรนด์อื่นๆ ที่เป็นสินค้า Preorder ทางบริษัทจะไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าแต่ทางบริษัทจะดำเนินการส่งเคลมสินค้าให้แก่บริษัทผู้นำเข้าเท่านั้น

ซึ่งการรับประกันเปลี่ยนสินค้าภายใน 7 วันนี้ไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุ, การใช้งานผิดประเภท, การดัดแปลงซ่อมแซม,การแก้ไข, การติดตั้งและทดลองใช้อย่างไม่ถูกวิธี